kpop, photography & some more.

오랜 시간이 지나가도
우리 서로 기억해요
그땐 서로가 있었음을

i'm a little broken.
Gongzuo jieshu yi hou hui jia !! Xi wan !!Jia you dong hai !!kkk 

Home after finishing work!! Washing dishes !! Hwaiting Donghae !! kkk

Gongzuo jieshu yi hou hui jia !! Xi wan !!Jia you dong hai !!kkk


Home after finishing work!! Washing dishes !! Hwaiting Donghae !! kkk